બધા શ્રેણીઓ
EN
રોઝમેરી
રોઝમેરી આવશ્યક તેલ

રોઝમેરી આવશ્યક તેલ


કાર્યો:

Product Name: Rosemary essential oil

Botanical Source: Rosmarinus Officinalis L

મૂળ સ્થાન: ચાઇના

Appearance: Light yellow liquid

Active ingredient: Eucalyptol, ɑpinene, caryophyllene

Application: Food,cosmetic,nutraceutical

ઝડપી વિગતો
ઉત્પાદન નામ:રોઝમેરી આવશ્યક તેલ
બોટનિકલ સ્રોત:Rosmarinus Officinalis L
મૂળ સ્થાને:ચાઇના
દેખાવ:આછો પીળો પ્રવાહી
સક્રિય ઘટક:Eucalyptol, ɑpinene, caryophyllene
અરજી:Food,cosmetic,nutraceutical


પૂછપરછ