બધા શ્રેણીઓ
EN
શિસ્રાન્દ્રા
સ્કિસન્ડ્રા આવશ્યક તેલ

સ્કિસન્ડ્રા આવશ્યક તેલ


કાર્યો:

Product Name: Schisandra essential oil

બોટનિકલ સોર્સ: શિસાન્ડ્રા ચિનેન્સિસ(તુર્ક્ઝ.)બેલ

મૂળ સ્થાન: ચાઇના

દેખાવ: આછો પીળો પ્રવાહી

Active ingredient: Ilanene, alpha pinene, limonene

એપ્લિકેશન: ખોરાક, કોસ્મેટિક, ન્યુટ્રાસ્યુટીકલ

ઝડપી વિગતો
ઉત્પાદન નામ:સ્કિસન્ડ્રા આવશ્યક તેલ
બોટનિકલ સ્રોત:શિસાન્ડ્રા ચિનેન્સિસ(તુર્ક્ઝ.)જામીન
મૂળ સ્થાને:ચાઇના
દેખાવ:આછો પીળો પ્રવાહી
સક્રિય ઘટક:Ilanene, alpha pinene, limonene
અરજી:ખોરાક, કોસ્મેટિક, ન્યુટ્રાસ્યુટીકલ


પૂછપરછ