כל הקטגוריות
EN

שמן אתרי ליטסי ברי (שמן אתרי ליטסי ברי) כתוסף מזון לבעלי חיים מסוימים מאושר על ידי האיחוד האירופי

זמן פרסום: 2022/07/06 צפיות: 144

שמן אתרי Litsea Cubeba

לפי כתב העת הרשמי של האיחוד האירופי, ב-12 באפריל 2022, הנציבות האירופית פרסמה את תקנה (EU) מס' 2022/593, בהתאם לתקנה (EC) מס' 1831/2003 של הפרלמנט האירופי והמועצה, אישור שמן אתרי ליטסי ברי (שמן אתרי ליטסי ברי) כתוסף מזון לבעלי חיים מסוימים.

על פי התנאים המפורטים בנספח, תוסף זה מורשה כתוסף לבעלי חיים בקטגוריה "תוספים חושיים" ובקבוצה הפונקציונלית "תרכובות טעם". תאריך סיום ההרשאה הוא 2 במאי 2032. תקנון זה ייכנס לתוקף ביום העשרים מיום פרסום.

Hunan Nuoz Biological Technology Co., Ltd פיתחה את תרכובת ההכלה של שמן אתרי ליטסי ברי, אשר השלימה את הניסוי בבעלי חיים על חזירים, והאפקט טוב מאוד. זהו תוסף מזון לבעלי חיים באיכות גבוהה.

הנוסח המלא של כתב העת הרשמי של האיחוד האירופי מצורף

תקנת יישום הנציבות (EU) 2022/593

מה-1 במרץ 2022

בדבר אישור שמן אתרי ליטסי ברי כתוסף מזון למיני בעלי חיים מסוימים

(טקסט עם רלוונטיות ל-EEA)

הנציבות האירופית,

בשים לב לאמנה בדבר תפקודו של האיחוד האירופי,

בשים לב לתקנה (EC) מס' 1831/2003 של הפרלמנט האירופי ושל המועצה מה-22 בספטמבר 2003 בדבר תוספים לשימוש בתזונה לבעלי חיים (1), ובמיוחד סעיף 9(2) בו,

ואילו:

(1)תקנה (EC) מס' 1831/2003 קובעת אישור של תוספים לשימוש בתזונה לבעלי חיים ואת העילות והנהלים למתן אישור כזה. סעיף 10(2) של אותה תקנה קובע הערכה מחדש של תוספים המורשים על פי הוראת המועצה 70/524/EEC 

(2)שמן אתרי ליטסי ברי אושר ללא הגבלת זמן בהתאם להנחיה 70/524/EEC כתוסף מזון לכל מיני בעלי החיים. תוסף זה נרשם לאחר מכן במרשם תוספי המזון כמוצר קיים, בהתאם לסעיף 10(1)(ב) לתקנה (EC) מס' 1831/2003.

(3)בהתאם לסעיף 10(2) לתקנה (EC) מס' 1831/2003 בצירוף סעיף 7 שלה, הוגשה בקשה להערכה מחדש של שמן אתרי ליטסי ברי לכל מיני בעלי חיים.

(4)המבקש ביקש את סיווג התוסף בקטגוריית התוספים 'תוספים תחושתיים' ובקבוצה הפונקציונלית 'תרכובות טעם'. לבקשה זו צורפו הפרטים והמסמכים הנדרשים לפי סעיף 7(3) לתקנה (EC) מס' 1831/2003.

(5)המבקש ביקש לאשר שמן אתרי ליטסי ברי גם לשימוש במים לשתייה. עם זאת, תקנה (EC) מס' 1831/2003 אינה מתירה אישור של 'תרכובות טעם' לשימוש במים לשתייה. לכן, אין לאפשר שימוש בשמן אתרי ליטסי ברי במים לשתייה.

(6)הרשות האירופית לבטיחות מזון ("הרשות") סיכמה בחוות דעתה מיום 5 במאי 2021 (3) כי בתנאי השימוש המוצעים לשמן אתרי ליטסי ברי אין השפעות שליליות על בריאות בעלי החיים, בריאות הצרכן או הסביבה. עוד הגיעה הרשות למסקנה כי יש לראות בשמן אתרי ליטסי ברי כגורם מגרה לעור ולעיניים וכגורם רגיש לעור ולנשימה. לפיכך, הוועדה סבורה כי יש לנקוט באמצעי הגנה מתאימים למניעת השפעות שליליות על בריאות האדם, במיוחד לגבי המשתמשים בתוסף.

(7)עוד הגיעה הרשות למסקנה, כי שמן אתרי ליטסי ברי מוכר כטעם מזון ותפקידו במזון יהיה זהה למעשה לזה שבמזון. לכן, אין הוכחה נוספת של יעילות נחשבת הכרחית. הרשות אימתה גם את הדוח על שיטות הניתוח של תוסף המזון במזון שהוגש על ידי מעבדת הייחוס שהוקמה על פי תקנה (EC) מס' 1831/2003.

(8)ההערכה של שמן אתרי ליטסי ברי מראה כי מתקיימים התנאים לאישור, כפי שנקבע בסעיף 5 לתקנה (EC) מס' 1831/2003. לפיכך, יש לאשר את השימוש בחומר זה כמפורט בנספח לתקנה זו.

(9)יש לספק תנאים מסוימים כדי לאפשר שליטה טובה יותר. בפרט, יש לציין תוכן מומלץ על התווית של תוספי המזון. כאשר חריגה מתוכן זה, יש לציין מידע מסוים על התווית של תערובות קדם.

(10)העובדה ששמן אתרי ליטסי ברי אינו מורשה לשימוש כחומר טעם במים לשתייה, אינה מונעת את השימוש בו במזון תרכובת הניתנת באמצעות מים.

(11)מאחר שסיבות בטיחות אינן מחייבות יישום מיידי של השינויים בתנאי ההרשאה של החומר הנוגע בדבר, ראוי לאפשר תקופת מעבר לבעלי עניין להיערך לעמידה בדרישות החדשות הנובעות מההרשאה.

(12)האמצעים הקבועים בתקנה זו הם בהתאם לחוות דעת הוועדה המתמדת לצומח, לבעלי חיים, למזון ולמזון,

אימצה את התקנון הבא:

מאמר 1

הרשאה

החומר המצוין בנספח, השייך לקטגוריית התוספים 'תוספים תחושתיים' ולקבוצה הפונקציונלית 'תרכובות טעם', מורשה כתוסף מזון בתזונה לבעלי חיים, בכפוף לתנאים הקבועים באותו נספח.

מאמר 2

אמצעי מעבר

1. החומר המצוין בנספח ותערובות קדם המכילות חומר זה, אשר מיוצרים ומתומנים לפני 2 בנובמבר 2022 בהתאם לכללים החלים לפני 2 במאי 2022, רשאים להמשיך ולהוציאם לשוק ולהשתמש בהם עד למיצוי המלאי הקיים.

2. חומרי מזון ומזון מעורבים המכילים את החומר כמפורט בנספח, המיוצרים ומתומנים לפני ה-2 במאי 2023 בהתאם לכללים החלים לפני ה-2 במאי 2022, רשאים להמשיך ולהוציא לשוק ולהשתמש בהם עד שהמלאים הקיימים יוקמו. מותשים אם הם מיועדים לבעלי חיים המייצרים מזון.

3. חומרי מזון ומזון מעורבים המכילים את החומר כמפורט בנספח, המיוצרים ומתומנים לפני 2 במאי 2024 בהתאם לכללים החלים לפני 2 במאי 2022, רשאים להמשיך ולהוציא לשוק ולהשתמש בהם עד שהמלאים הקיימים יוקמו. מותשים אם הם מיועדים לבעלי חיים שאינם מייצרים מזון.

מאמר 3

כניסה לתוקף

תקנה זו תיכנס לתוקף ביום העשרים לאחר פרסומה ב כתב העת הרשמי של האיחוד האירופי.

תקנה זו מחייבת בשלמותה ותחולה ישירות בכל המדינות החברות.

נעשה בבריסל, 1 במרץ 2022.

עבור הנציבות

הנשיא

אורסולה VON DER LEYEN


קטגוריות חמות