ប្រភេទទាំងអស់
EN

ទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ

អាស័យ​ដ្ឋាន​:

#293 ផ្លូវ Maliang ខាងជើង សួនឧស្សាហកម្ម Changchun ស្រុក Ziyang ទីក្រុង Yiyang ខេត្ត Hunan ប្រទេសចិន។

ទូរស័ពទ:

+ 86 15111360629

អ៊ីម៉ែល:

[អ៊ីមែលការពារ]

ទូរសារ​:

86 731 82238796

ទុកឱ្យយើងនូវសារ

ប្រភេទក្តៅ