ប្រភេទទាំងអស់
EN
យិនសិន
ប្រេងសំខាន់ៗ Panax ginseng

ប្រេងសំខាន់ៗ Panax ginseng


មុខងារ:

ឈ្មោះផលិតផល៖ Panax ginseng ប្រេងសំខាន់ៗ

ប្រភពរុក្ខសាស្ត្រ៖ Panax Ginseng CAMey ។

ទីកន្លែងដើម: ចិន

រូបរាង៖ រាវក្រហមត្នោត

សារធាតុសកម្ម៖ Falcarpine អាស៊ីត linoleic

កម្មវិធី: អាហារ, គ្រឿងសំអាង, nutraceutical

សេចក្ដីលម្អិតរហ័ស
ឈ្មោះ​ផលិតផល:ប្រេងសំខាន់ៗ Panax ginseng
ប្រភពរុក្ខសាស្ត្រ:Panax Ginseng CAMey ។
ទីកន្លែងដើម:ប្រទេស​ចិន
រូបរាង:រាវក្រហមត្នោត
ធាតុផ្សំ​សកម្ម:Falcarpine អាស៊ីត linoleic
កម្មវិធី:អាហារ គ្រឿងសម្អាង អាហារបំប៉ន


សាកសួរ