ប្រភេទទាំងអស់
EN
តំបន់ដាំ

ស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍

ឧស្សាហកម្ម ២-៣

ក្រុម R & D របស់យើងបានបង្កើតដោយឯករាជ្យនូវដំណើរការនៃការដកថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត ការដក benzo pyrene យកលោហៈធ្ងន់ និងការដកផ្លាស្ទិចចេញនៅក្នុងចំរាញ់ចេញពី rosemary ។ នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ចំរាញ់ចេញពី rosemary របស់យើងអាចសម្រេចបានទាំងស្រុងនូវថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ដោយឥតគិតថ្លៃ benzo pyrenes គ្មានលោហៈធ្ងន់ គ្មានសារធាតុប្លាស្ទិក អាចបំពេញតាមស្តង់ដារ EP, USP, KP ជាដើម។

ផលិតកម្ម

ឧស្សាហកម្ម ២-៣

ខ្សែសង្វាក់ឧស្សាហកម្ម

ប្រភេទក្តៅ