сите категории
EN

Квалитет и истражување и развој

Дома> Квалитет и истражување и развој

Воведување на Одделот за квалитет

„Квалитетот е крвотокот на претпријатието. Од своето основање, Nuoz ја зема „Технологијата ја создава вредноста, професијата го гарантира квалитетот“ како основна политика за управување со претпријатијата. На почетокот на основањето на компанијата, беше формиран оддел за управување со квалитет. Овој оддел е главно одговорен за воспоставување на системот за управување со квалитетот на производите на компанијата, управување со стандардот на производите, надзор на процесот, проверка и утврдување на полупроизводи и готови производи, суровини и помошни материјали и производи помеѓу процесите, физички и хемиски инспекции, микробиолошки инспекции, аналитички инспекции со течна хроматографија со високи перформанси, анализа и проверка на гасна хроматографија, итн., осигуруваат дека секоја серија производи произведени од Nuoz ги исполнува националните стандарди и релевантните барања на клиентите 100%, што е од корист за здравјето на луѓето.

Во моментов, инспекторите во одделот се сите со високо образование или повисоко и поседуваат релевантни сертификати за инспекција, како што се хемиски инспектори, инспектори за храна, работници за микробна ферментација итн. NLT98%.

Сите членови на Секторот за управување со квалитет строго ги исполнуваат своите обврски и обврски како инспектор за квалитет. Под водство на компанијата, тие имаат воспоставено строг систем за гаранција за квалитет и следење на услугата за квалитет, научно и ефективно учат напредни методи за управување со квалитетот и постојано се подобруваат себеси. Задоволете ги разновидните и разновидни потреби за проверка на квалитетот на клиентите.

Жешки категории