എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ശോഭയുള്ളതും സന്തോഷകരവുമായ മധ്യ ശരത്കാല ദിനത്തിന് സീസണിന്റെ ആശംസകളും ആത്മാർത്ഥമായ ആശംസകളും

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സമയം: 2022-09-09 കാഴ്ചകൾ: 110

ശോഭയുള്ളതും സന്തോഷകരവുമായ മധ്യ ശരത്കാല ദിനത്തിന് സീസണിന്റെ ആശംസകളും ആത്മാർത്ഥമായ ആശംസകളും

"Zhong Qiu Jie", മിഡ്-ശരത്കാല ഉത്സവം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, ഇത് ചന്ദ്ര കലണ്ടറിലെ 15-ാം മാസത്തിലെ 8-ാം ദിവസമാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഒത്തുചേരാനും പൂർണ്ണചന്ദ്രനെ ആസ്വദിക്കാനുമുള്ള സമയമാണിത് - സമൃദ്ധിയുടെയും ഐക്യത്തിന്റെയും ഭാഗ്യത്തിന്റെയും ശുഭകരമായ പ്രതീകം. മുതിർന്നവർ സാധാരണയായി ഒരു നല്ല കപ്പ് ചൂടുള്ള ചൈനീസ് ചായക്കൊപ്പം പലതരം സുഗന്ധമുള്ള മൂൺകേക്കുകളിൽ മുഴുകും, അതേസമയം കൊച്ചുകുട്ടികൾ തിളങ്ങുന്ന വിളക്കുകളുമായി ഓടുന്നു.

 

മിഡ്-ഓട്ടം ഫെസ്റ്റിവലിനുള്ളതാണ് മൂൺകേക്കുകൾ, ക്രിസ്മസിന് മിൻസ് പൈകൾ. കാലാനുസൃതമായ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള കേക്കുകളിൽ പരമ്പരാഗതമായി താമര വിത്ത് പേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന പയർ പേസ്റ്റ് എന്നിവ മധുരമുള്ള നിറയ്ക്കുന്നു, കൂടാതെ ചന്ദ്രനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിന് മധ്യഭാഗത്ത് ഒന്നോ അതിലധികമോ താറാവ് മുട്ടകൾ ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ചന്ദ്രനാണ് ഈ ആഘോഷം. മിഡ്-ശരത്കാല ഉത്സവം 15-ാം മാസത്തിലെ 8-ാം ദിവസമാണ്; ചന്ദ്രൻ അതിന്റെ ഏറ്റവും തിളക്കവും പൂർണ്ണതയും ഉള്ള സമയമാണ്.

മധ്യ ശരത്കാല ദിന ആശംസകൾ

ഹോട്ട് വിഭാഗങ്ങൾ