എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN
ഷിസന്ദ്ര
ഷിസാന്ദ്ര അവശ്യ എണ്ണ

ഷിസാന്ദ്ര അവശ്യ എണ്ണ


കുറഞ്ഞ ഓർഡർ അളവ്: 1 കിലോ

പ്രവർത്തനങ്ങൾ:

ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പേര്: ഷിസാന്ദ്ര അവശ്യ എണ്ണ

ബൊട്ടാണിക്കൽ ഉറവിടം: Schisandra chinensis(Turcz.)Bail

ഉത്ഭവസ്ഥാനം: ചൈന

രൂപഭാവം: ഇളം മഞ്ഞ ദ്രാവകം

സജീവ പദാർത്ഥം: ഇലനീൻ, ആൽഫ പിനെൻ, ലിമോണീൻ

അപേക്ഷ: ഭക്ഷണം, സൗന്ദര്യവർദ്ധകവസ്തുക്കൾ, ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ

പെട്ടെന്ന് വിവരങ്ങൾ
ഉത്പന്നത്തിന്റെ പേര്:ഷിസാന്ദ്ര അവശ്യ എണ്ണ
ബൊട്ടാണിക്കൽ ഉറവിടം:Schisandra chinensis(Turcz.)Bail
ഉത്ഭവ സ്ഥലം:ചൈന
രൂപഭാവം:ഇളം മഞ്ഞ ദ്രാവകം
സജീവ ഘടകമാണ്:ഇലനീൻ, ആൽഫ പിനീൻ, ലിമോണീൻ
അപ്ലിക്കേഷൻ:ഭക്ഷണം, കോസ്മെറ്റിക്, ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ


അന്വേഷണം

ഹോട്ട് വിഭാഗങ്ങൾ