എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

എൻഡോക്രൈൻ ഡിസ്റപ്റ്റിംഗ് കെമിക്കൽസിൽ (ഇഡിസി) കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ട സമയമാണിത്

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സമയം: 2021-11-25 കാഴ്ചകൾ: 131

എൻഡോക്രൈൻ ഡിസ്റപ്റ്റിംഗ് കെമിക്കൽസിൽ (ഇഡിസി) കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ട സമയമാണിത്


വെൽനസ് വ്യവസായം എൻഡോക്രൈൻ ഡിസ്റപ്‌റ്ററുകളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താത്തത് ആശ്ചര്യകരമാണ്-മനുഷ്യരുടെയും ഗ്രഹത്തിന്റെയും ക്ഷേമത്തിന്റെ “നിശബ്ദ കൊലയാളി”. അഗ്രോകെമിക്കൽ വ്യവസായത്തിൽ (കീടനാശിനികൾ, പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ മുതലായവ) ഉത്ഭവിക്കുന്ന എൻഡോക്രൈൻ ഡിസ്‌റപ്റ്ററുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് എൻഡോക്രൈൻ ഡിസ്‌റപ്റ്റിംഗ് കെമിക്കൽസ് (ഇഡിസികൾ) ബീജത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തിലും പ്രത്യുൽപാദനത്തിലും വ്യതിയാനങ്ങൾ, നേരത്തെയുള്ള പ്രായപൂർത്തിയാകൽ, നാഡീവ്യൂഹം എന്നിവയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് പോലുള്ള നിരവധി പ്രതികൂല ആരോഗ്യ ഫലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യരിലും വന്യജീവികളിലും സിസ്റ്റത്തിന്റെയും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനം, ചില അർബുദങ്ങൾ, ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ. നിയന്ത്രണ നടപടികളിലൂടെ വിഷലിപ്തമായ EDC-കളിലേക്കുള്ള എക്സ്പോഷർ കുറയ്ക്കണം എന്നതിന് ശക്തമായ, സമീപകാല തെളിവുകളുണ്ട്.

1619280092152

ഹോട്ട് വിഭാഗങ്ങൾ