සියලු ප්රවර්ග
EN
ඇන්ජලිකා
ඇන්ජලිකා සාරය

ඇන්ජලිකා සාරය


අවම ඇණවුම් ප්රමාණය: 1kg

කාර්යයන්:

නිෂ්පාදනයේ නම: ඇන්ජලිකා සාරය

උද්භිද මූලාශ්‍රය: Angelica sinensis (Oliv.) Diels

නිස්සාරණ වර්ගය: ද්‍රාවක නිස්සාරණය

ප්රභව ස්ථානය: චීනය

පෙනුම: ලා කහ සිට කහ කුඩු

ක්රියාකාරී අමුද්රව්යය: Ligustilide

පිරිවිතර: Ligustilide 1%~10%HPLC

යෙදුම: ආහාර, රූපලාවණ්‍ය, පෝෂණීය


ඉක්මන් විස්තර
නිෂ්පාදන නාමය:ඇන්ජලිකා සාරය
උද්භිද මූලාශ්රය:Angelica sinensis (Oliv.) Diels
නිශ්පාදන වර්ගය:සූ Solvent Extraction
සම්භවය ස්ථානය:චීනය
පෙනුම:ලා කහ සිට කහ කුඩු
සක්‍රීය අමුද්‍රව්‍යය:ලිගුස්ටිලයිඩ් 
පිරිවිතර:ලිගුස්ටිලයිඩ්   1%~10%HPLC
අයදුම්පත:ආහාර, රූපලාවණ්‍ය, පෝෂණීය


පරීක්ෂණයක්

උණුසුම් කාණ්ඩ