සියලු ප්රවර්ග
EN
ජින්සෙන්ග්
Panax ginseng සාරය

Panax ginseng සාරය


අවම ඇණවුම් ප්රමාණය: 1kg

කාර්යයන්:

නිෂ්පාදනයේ නම: Panax ginseng සාරය

උද්භිද මූලාශ්‍රය: Panax Ginseng CAMey.

නිස්සාරණ වර්ගය: ද්‍රාවක නිස්සාරණය

ප්රභව ස්ථානය: චීනය

පෙනුම: ලා කහ සිට කහ කුඩු

ක්‍රියාකාරී ද්‍රව්‍යය: ජින්සෙනොසයිඩ්

පිරිවිතර: Ginsenosides 1%-60%HPLC
                     ජින්සෙනොසයිඩ් 1%-80% UV

යෙදුම: ආහාර, රූපලාවණ්‍ය, පෝෂණීය

ඉක්මන් විස්තර
නිෂ්පාදන නාමය:Panax ginseng සාරය
උද්භිද මූලාශ්රය:Panax Ginseng CAMey.
නිශ්පාදන වර්ගය:සූ Solvent Extraction
සම්භවය ස්ථානය:චීනය
පෙනුම:ලා කහ සිට කහ කුඩු
සක්‍රීය අමුද්‍රව්‍යය:ජින්සෙනොසයිඩ්
පිරිවිතර:ජින්සෙනොසයිඩ්  1%-60% HPLC
ජින්සෙනොසයිඩ්  1%-80% UV
අයදුම්පත:ආහාර, රූපලාවණ්‍ය, පෝෂණීය


පරීක්ෂණයක්

උණුසුම් කාණ්ඩ