සියලු ප්රවර්ග
EN
ෂිසන්ද්‍ර
Schisandra සාරය

Schisandra සාරය


කාර්යයන්:

Product Name: Schisandra extract

උද්භිද මූලාශ්‍රය: Schisandra chinensis(Turcz.)Bail

නිස්සාරණ වර්ගය: ද්‍රාවක නිස්සාරණය

ප්රභව ස්ථානය: චීනය

පෙනුම: ලා කහ සිට කහ කුඩු

Active ingredient: Schisandrins

Specification: Schisandrins  1%-30%HPLC

යෙදුම: ආහාර, රූපලාවණ්‍ය, පෝෂණීය

ඉක්මන් විස්තර
නිෂ්පාදන නාමය:Schisandra සාරය
උද්භිද මූලාශ්රය:Schisandra chinensis(Turcz.)ඇප
නිශ්පාදන වර්ගය:සූ Solvent Extraction
සම්භවය ස්ථානය:චීනය
පෙනුම:ලා කහ සිට කහ කුඩු
සක්‍රීය අමුද්‍රව්‍යය:Schisandrins
පිරිවිතර:Schisandrins  1%-30%HPLC
අයදුම්පත:ආහාර, රූපලාවණ්‍ය, පෝෂණීය


පරීක්ෂණයක්