සියලු ප්රවර්ග
EN
山苍子
ලිට්සි කියුබෙබා අත්යවශ්ය තෙල්

ලිට්සි කියුබෙබා අත්යවශ්ය තෙල්


කාර්යයන්:

Product Name: Litsea cubeba essential oil

Botanical Source: Litsea cubeba (Lour.) Pers.

ප්රභව ස්ථානය: චීනය

පෙනුම: ලා කහ දියර

Active ingredient: Citral

යෙදුම: ආහාර, රූපලාවණ්‍ය, පෝෂණීය

ඉක්මන් විස්තර
නිෂ්පාදන නාමය:ලිට්සි කියුබෙබා අත්යවශ්ය තෙල්
උද්භිද මූලාශ්රය:Litsea cubeba (Lour.) Pers.
සම්භවය ස්ථානය:චීනය
පෙනුම:ලා කහ දියර
සක්‍රීය අමුද්‍රව්‍යය:සිට්රල්
අයදුම්පත:ආහාර, රූපලාවණ්‍ය, පෝෂණීය


පරීක්ෂණයක්