සියලු ප්රවර්ග
EN
ජින්සෙන්ග්
Panax ginseng අත්යවශ්ය තෙල්

Panax ginseng අත්යවශ්ය තෙල්


කාර්යයන්:

Product Name: Panax ginseng essential oil

උද්භිද මූලාශ්‍රය: Panax Ginseng CAMey.

ප්රභව ස්ථානය: චීනය

Appearance: Brownish red liquid

Active ingredient: Falcarpine, linoleic acid

යෙදුම: ආහාර, රූපලාවණ්‍ය, පෝෂණීය

ඉක්මන් විස්තර
නිෂ්පාදන නාමය:Panax ginseng අත්යවශ්ය තෙල්
උද්භිද මූලාශ්රය:Panax Ginseng CAMey.
සම්භවය ස්ථානය:චීනය
පෙනුම:Brownish red liquid
සක්‍රීය අමුද්‍රව්‍යය:Falcarpine, linoleic acid
අයදුම්පත:ආහාර, රූපලාවණ්‍ය, පෝෂණීය


පරීක්ෂණයක්