සියලු ප්රවර්ග
EN
ෂිසන්ද්‍ර
Schisandra අත්යවශ්ය තෙල්

Schisandra අත්යවශ්ය තෙල්


කාර්යයන්:

Product Name: Schisandra essential oil

Botanical Source: Schisandra chinensis(Turcz.)Bail

ප්රභව ස්ථානය: චීනය

පෙනුම: ලා කහ දියර

Active ingredient: Ilanene, alpha pinene, limonene

යෙදුම: ආහාර, රූපලාවණ්‍ය, පෝෂණීය

ඉක්මන් විස්තර
නිෂ්පාදන නාමය:Schisandra අත්යවශ්ය තෙල්
උද්භිද මූලාශ්රය:Schisandra chinensis(Turcz.)Bail
සම්භවය ස්ථානය:චීනය
පෙනුම:ලා කහ දියර
සක්‍රීය අමුද්‍රව්‍යය:Ilanene, alpha pinene, limonene
අයදුම්පත:ආහාර, රූපලාවණ්‍ය, පෝෂණීය


පරීක්ෂණයක්