lahat ng kategorya
EN

Balita sa Industriya

Home> Balita > Balita sa Industriya

Litsea berry essential oil (litsea berry essential oil) oil) bilang feed additive para sa ilang hayop ay inaprubahan ng EU

Oras ng Pag-publish: 2022-07-06 views: 142

Mahalagang langis ng Litsea Cubeba

Ayon sa Opisyal na Journal ng European Union, noong Abril 12, 2022, ang European Commission ay naglabas ng Regulation (EU) No. 2022/593, alinsunod sa Regulation (EC) No 1831/2003 ng European Parliament at ng Council, pag-apruba ng litsea berry essential oil (litsea berry essential oil) oil) bilang feed additive para sa ilang hayop.

Ayon sa mga kondisyong itinakda sa annex, ang additive na ito ay awtorisado bilang isang additive ng hayop sa ilalim ng kategoryang "Sensory Additives" at ang functional group na "Flavoring Compounds". Ang petsa ng pagtatapos ng awtorisasyon ay Mayo 2, 2032. Ang mga Regulasyon na ito ay magkakabisa sa ikadalawampung araw mula sa petsa ng promulgasyon.

Ang Hunan Nuoz Biological Technology Co., Ltd. ay nakabuo ng inclusion compound ng litsea berry essential oil, na nakumpleto ang pagsubok sa hayop sa mga baboy, at ang epekto ay napakaganda. Ito ay isang mataas na kalidad na additive ng feed ng hayop.

Ang buong teksto ng Opisyal na Journal ng European Union ay nakalakip

KOMISYON IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2022/593

ng 1 Marso 2022

tungkol sa awtorisasyon ng litsea berry essential oil bilang feed additive para sa ilang uri ng hayop

(Text na may kaugnayan sa EEA)

ANG EUROPEAN COMMISSION,

Sa pagsasaalang-alang sa Treaty on the Functioning of the European Union,

Sa pagsasaalang-alang sa Regulasyon (EC) No 1831/2003 ng European Parliament at ng Konseho ng 22 Setyembre 2003 sa mga additives para sa paggamit sa nutrisyon ng hayop (1), at sa partikular na Artikulo 9(2) nito,

Sapagkat:

(1)Ang Regulasyon (EC) No 1831/2003 ay nagbibigay para sa awtorisasyon ng mga additives para sa paggamit sa nutrisyon ng hayop at para sa mga batayan at pamamaraan para sa pagbibigay ng naturang awtorisasyon. Ang Artikulo 10(2) ng Regulasyon na iyon ay nagbibigay para sa muling pagsusuri ng mga additives na pinahintulutan alinsunod sa Council Directive 70/524/EEC 

(2)Ang mahahalagang langis ng Litsea berry ay pinahintulutan nang walang limitasyon sa oras alinsunod sa Directive 70/524/EEC bilang feed additive para sa lahat ng species ng hayop. Ang additive na ito ay kasunod na inilagay sa Register ng mga feed additives bilang umiiral na produkto, alinsunod sa Artikulo 10(1)(b) ng Regulasyon (EC) No 1831/2003.

(3)Alinsunod sa Artikulo 10(2) ng Regulasyon (EC) No 1831/2003 kasabay ng Artikulo 7 nito, isang aplikasyon ang isinumite para sa muling pagsusuri ng litsea berry essential oil para sa lahat ng species ng hayop.

(4)Hiniling ng aplikante na ang additive ay maiuri sa kategoryang additive na 'sensory additives' at sa functional group na 'flavouring compounds'. Ang aplikasyong iyon ay sinamahan ng mga detalye at dokumentong kinakailangan sa ilalim ng Artikulo 7(3) ng Regulasyon (EC) No 1831/2003.

(5)Ang aplikante ay humiling ng litsea berry essential oil na pahintulutan din para magamit sa tubig para inumin. Gayunpaman, hindi pinapayagan ng Regulasyon (EC) No 1831/2003 ang pahintulot ng 'mga pampalasa na compound' para gamitin sa tubig para sa pag-inom. Samakatuwid, ang paggamit ng mahahalagang langis ng litsea berry sa tubig para sa pag-inom ay hindi dapat pahintulutan.

(6)Ang European Food Safety Authority ('ang Awtoridad') ay nagtapos sa opinyon nito noong 5 Mayo 2021 (3) na, sa ilalim ng mga iminungkahing kondisyon ng paggamit ng litsea berry essential oil ay walang masamang epekto sa kalusugan ng hayop, kalusugan ng mamimili o sa kapaligiran. Napagpasyahan din ng Awtoridad na ang mahahalagang langis ng litsea berry ay dapat ituring na nakakairita sa balat at mata, at bilang isang balat at respiratory sensitiser. Samakatuwid, isinasaalang-alang ng Komisyon na ang naaangkop na mga hakbang sa proteksyon ay dapat gawin upang maiwasan ang masamang epekto sa kalusugan ng tao, lalo na tungkol sa mga gumagamit ng additive.

(7)Napagpasyahan pa ng Awtoridad, na ang mahahalagang langis ng litsea berry ay kinikilala sa lasa ng pagkain at ang paggana nito sa feed ay magiging kapareho ng sa pagkain. Samakatuwid, walang karagdagang pagpapakita ng pagiging epektibo ang itinuturing na kinakailangan. Na-verify din ng Awtoridad ang ulat sa mga paraan ng pagsusuri ng feed additive sa feed na isinumite ng Reference Laboratory na itinakda ng Regulasyon (EC) No 1831/2003.

(8)Ang pagtatasa ng litsea berry essential oil ay nagpapakita na ang mga kondisyon para sa awtorisasyon, gaya ng itinatadhana sa Artikulo 5 ng Regulasyon (EC) No 1831/2003, ay natutugunan. Alinsunod dito, ang paggamit ng sangkap na ito ay dapat na awtorisado gaya ng tinukoy sa Annex sa Regulasyon na ito.

(9)Ang ilang mga kundisyon ay dapat ibigay para payagan ang mas mahusay na kontrol. Sa partikular, ang isang inirerekomendang nilalaman ay dapat ipahiwatig sa label ng mga additives ng feed. Kung ang naturang nilalaman ay lumampas, ang ilang impormasyon ay dapat ipahiwatig sa label ng mga premixture.

(10)Ang katotohanan na ang mahahalagang langis ng litsea berry ay hindi awtorisadong gamitin bilang pampalasa sa tubig para sa pag-inom, ay hindi pumipigil sa paggamit nito sa compound feed na ibinibigay sa pamamagitan ng tubig.

(11)Dahil ang mga kadahilanang pangkaligtasan ay hindi nangangailangan ng agarang aplikasyon ng mga pagbabago sa mga kondisyon ng awtorisasyon ng pinag-uusapang sangkap, angkop na payagan ang isang transisyonal na panahon para sa mga interesadong partido na ihanda ang kanilang mga sarili upang matugunan ang mga bagong kinakailangan na nagreresulta mula sa awtorisasyon.

(12)Ang mga hakbang na ibinigay para sa Regulasyon na ito ay alinsunod sa opinyon ng Nakatayo na Komite sa Mga Halaman, Hayop, Pagkain at Feed,

AY PINAG-APAN ANG REGULASYON NA ITO:

Artikulo 1

Awtorisasyon

Ang sangkap na tinukoy sa Annex, na kabilang sa kategorya ng additive na 'sensory additives' at sa functional group na 'flavouring compounds', ay pinahihintulutan bilang feed additive sa nutrisyon ng hayop, na napapailalim sa mga kondisyong itinakda sa Annex na iyon.

Artikulo 2

Mga hakbang sa paglipat

1. Ang substance na tinukoy sa Annex at mga premixture na naglalaman ng substance na ito, na ginawa at nilagyan ng label bago ang 2 Nobyembre 2022 alinsunod sa mga patakarang naaangkop bago ang 2 May 2022 ay maaaring patuloy na mailagay sa merkado at gamitin hanggang sa maubos ang mga kasalukuyang stock.

2. Ang mga compound feed at mga feed na materyales na naglalaman ng substance gaya ng tinukoy sa Annex, na ginawa at nilagyan ng label bago ang 2 Mayo 2023 alinsunod sa mga patakarang naaangkop bago ang 2 Mayo 2022 ay maaaring patuloy na mailagay sa merkado at magamit hanggang ang mga kasalukuyang stock ay naubos kung ang mga ito ay inilaan para sa mga hayop na gumagawa ng pagkain.

3. Ang mga compound feed at mga feed na materyales na naglalaman ng substance gaya ng tinukoy sa Annex, na ginawa at nilagyan ng label bago ang 2 Mayo 2024 alinsunod sa mga patakarang naaangkop bago ang 2 Mayo 2022 ay maaaring patuloy na mailagay sa merkado at magamit hanggang sa ang mga kasalukuyang stock ay naubos kung ang mga ito ay inilaan para sa mga hayop na hindi gumagawa ng pagkain.

Artikulo 3

Entry sa lakas

Ang Regulasyon na ito ay magkakabisa sa ikadalawampung araw kasunod ng paglalathala nito sa Opisyal na Journal ng European Union.

Ang Regulasyon na ito ay dapat na may bisa sa kabuuan nito at direktang naaangkop sa lahat ng Estado ng Miyembro.

Ginawa sa Brussels, 1 Marso 2022.

Para sa Komisyon

Ang Pangulo

Ursula VON DER LEYEN


Mga maiinit na kategorya