zonke iindidi
EN

Iindaba zeshishini

Ikhaya> iindaba > Iindaba zeshishini

Ioli ye-Litsea berry ebalulekileyo (litsea berry essential oil) ioli) njengesongezo sesondlo sezinye izilwanyana samkelwe yi-EU.

Shicilela ixesha: 2022-07-06 kwizimvo: 143

Litsea Cubeba ioli ebalulekileyo

Ngokutsho kwe-Official Journal ye-European Union, ngo-Ephreli 12, i-2022, iKhomishoni yaseYurophu ikhuphe i-Regulation (EU) No. ukuvuma litsea iqunube ioli ebalulekileyo (litsea iqunube ioli ebalulekileyo) ioli) njengesondlo sokongeza kwezinye izilwanyana.

Ngokwemiqathango echazwe kwisihlomelo, esi songezo sigunyaziswe njengesongezo sezilwanyana phantsi kwecandelo elithi "Izongezo zeSensory" kunye neqela elisebenzayo elithi "Flavoring Compounds". Umhla wokugqibela wogunyaziso nguMeyi 2, 2032. Le Migaqo iya kuqala ukusebenza ngomhla wamashumi amabini ukusuka kumhla wokubhengezwa.

I-Hunan Nuoz Biological Technology Co., Ltd. iphuhlise i-compound yokubandakanywa kwe-litsea berry ebalulekileyo yeoli, egqibe uvavanyo lwezilwanyana kwiihagu, kwaye umphumo ulungile kakhulu. Sisongezo sokutya kwezilwanyana esikumgangatho ophezulu.

Isicatshulwa esipheleleyo seJenali esemthethweni ye-European Union iqhotyoshelwe

IKOMISHINI YOKUSEBENZA UMGAQO (EU) 2022/593

yowe-1 Matshi 2022

malunga nogunyaziso lwe-litsea berry i-oyile eyimfuneko njengesongezo sokutya kwiintlobo ezithile zezilwanyana

(Isicatshulwa esinokubaluleka kweEEA)

IKOMISHINI YAseYurophu,

Ngokuthathela ingqalelo iSivumelwano sokuSebenza kweManyano yaseYurophu,

Ngokubhekiselele kuMmiselo (EC) No 1831/2003 wePalamente yaseYurophu kunye neBhunga le-22 Septemba 2003 malunga nezongezo zokusetyenziswa kwisondlo sezilwanyana. (1), kwaye ngakumbi iSiqendu 9(2) salo,

Nangona:

(1)Ummiselo (EC) No 1831/2003 ubonelela ngokugunyaziswa kwezongezo zokusetyenziswa kwisondlo sezilwanyana kunye nezizathu kunye neenkqubo zokunika ugunyaziso olunjalo. ISiqendu 10(2) salo Mmiselo sibonelela ngovandlakanyo ngokutsha lwezongezo ezigunyazisiweyo ngokungqinelana noMyalelo weBhunga 70/524/EEC. 

(2)Ioli eyimfuneko yeLitsea berry yagunyaziswa ngaphandle komda wexesha ngokuhambelana neDirective 70/524/EEC njengezongezo zokutya kuzo zonke iintlobo zezilwanyana. Olu longezo lwangeniswa emva koko kwiRejista yezongezo zokutya njengemveliso ekhoyo, ngokuhambelana neSiqendu 10 (1) (b) soMgaqo-nkqubo (EC) No 1831/2003.

(3)Ngokuhambelana neNqaku le-10(2) loMgaqo-nkqubo (EC) onguNombolo 1831/2003 ngokubambisana neSiqendu 7 ngoko, kwangeniswa isicelo sokuphononongwa kwakhona kwelitsea berry essential oil kuzo zonke iintlobo zezilwanyana.

(4)Umfaki-sicelo ucele isihlomelo ukuba sibekwe kudidi longezelelo 'kwi-sensory additives' nakwiqela elisebenzayo 'iikhompawundi zeflavouring'. Eso sicelo sasihamba kunye neenkcukacha kunye namaxwebhu afunekayo phantsi kweSiqendu 7(3) soMgaqo-nkqubo (EC) No 1831/2003.

(5)Umfaki-sicelo ucele i-litsea berry essential oil ukuba igunyaziswe ukuba isetyenziswe emanzini xa kuselwa. Nangona kunjalo, i-Regulation (EC) No 1831/2003 ayikuvumeli ukugunyaziswa kwe-'flavouring compounds' ukuba isetyenziswe emanzini okusela. Ngoko ke, ukusetyenziswa kweoli ye-litsea berry kubalulekile emanzini okusela akufanele kuvunyelwe.

(6)IGunya loKhuseleko loKutya laseYurophu ('iGunya') ligqibe ngoluvo lwalo lwe-5 kaMeyi 2021 (3) ukuba, phantsi kweemeko ezicetywayo zokusetyenziswa litsea berry ioli ebalulekileyo ayinayo iziphumo ezibi kwimpilo yezilwanyana, impilo yabathengi okanye okusingqongileyo. IGunya likwaqukumbele ngelithi i-litsea berry i-oyile ebalulekileyo kufuneka ithathwe njengento ecaphukisayo esikhumbeni nasemehlweni, nanjengesixhobo sokuvalula ulusu kunye nokuphefumla. Ngoko ke, iKhomishoni ibona ukuba amanyathelo afanelekileyo okukhusela kufuneka athathwe ukukhusela imiphumo emibi kwimpilo yabantu, ngokukodwa ngokubhekiselele kubasebenzisi bezongezo.

(7)IGunya liqhube lagqiba ngelithi, i-litsea berry i-oyile ebalulekileyo ibonwa ukuba inencasa ekutyeni kwaye umsebenzi wayo ekutyeni iyakuba yinto efanayo naleyo ekutyeni. Ngoko ke, akukho mboniso ongezelelweyo wokusebenza kuthathwa njengoyimfuneko. IGunya liphinde laqinisekisa ingxelo kwiindlela zokuhlalutya isongezo sokutya kwisondlo esingeniswe yiLebhu yeReferensi esekwe nguMmiselo (EC) No 1831/2003.

(8)Uvavanyo lweoli ye-litsea berry ebalulekileyo lubonisa ukuba imiqathango yogunyaziso, njengoko ibonelelwe kwiSiqendu 5 soMmiselo (EC) No 1831/2003, yanelisiwe. Ngokufanelekileyo, ukusetyenziswa kwesi sixhobo kufuneka kugunyaziswe njengoko kuchaziwe kwiSihlomelo salo Mmiselo.

(9)Iimeko ezithile kufuneka zibonelelwe ukuvumela ulawulo olungcono. Ngokukodwa, umxholo ocetyiswayo kufuneka uboniswe kwileyibhile yezongezo zesondlo. Apho umxholo ololo hlobo ugqithiwe khona, ulwazi oluthile kufuneka luboniswe kwileyibhile ye-premixtures.

(10)Inyaniso yokuba i-litsea berry i-oyile ebalulekileyo ayigunyaziswanga ukuba isetyenziswe njengesiqholo emanzini okusela, ayikuthinteli ukusetyenziswa kwayo kwisondlo esihlanganisiweyo esilawulwa ngamanzi.

(11)Ekubeni izizathu zokhuseleko zingafuni ukusetyenziswa ngokukhawuleza kweenguqu kwimiqathango yogunyaziso lwento echaphazelekayo, kufanelekile ukuvumela ixesha lenguqu kumaqela anomdla ukuba azilungiselele ukuhlangabezana neemfuno ezintsha ezivela kugunyaziso.

(12)Imilinganiselo ebonelelwe kulo Mmiselo ihambelana noluvo lweKomiti eSisigxina yeZityalo, iziLwanyana, ukutya kunye nokutya,

WAMKELELA LO MGAQO:

Inqaku loku-1

Ugunyaziso

Into echazwe kwiSihlomelo, eyinxalenye yodidi lwezongezo 'kwi-sensory additives' kunye neqela elisebenzayo 'i-flavouring compounds', igunyaziswe njengezongezo zesondlo kwisondlo sezilwanyana, ngokuxhomekeke kwimiqathango ebekwe kweso Sihlomelo.

Inqaku loku-2

Amanyathelo enguqu

1. I-substance echazwe kwiSihlomelo kunye ne-premixtures equlethe le nto, eveliswa kwaye ibhalwe ngaphambi kwe-2 Novemba 2022 ngokuhambelana nemigaqo esebenzayo ngaphambi kwe-2 Meyi 2022 ingaqhubeka ibekwe kwimarike kwaye isetyenziswe de i-stocks ekhoyo iphelile.

2. Ukutya okudityanisiweyo kunye nezinto zesondlo eziqulathe izinto njengoko kuchaziwe kwiSihlomelo, eziveliswa zaza zabhalwa ngaphambi komhla we-2 kuMeyi 2023 ngokuhambelana nemigaqo esebenzayo ngaphambi komhla wesi-2 kuMeyi ka-2022 zinokuqhubeka nokubekwa emarikeni kwaye zisetyenziswe de izabelo ezikhoyo ziphelile ukuba zenzelwe izilwanyana ezivelisa ukutya.

3. Ukutya okudityanisiweyo kunye nezinto zokutya eziqulathe izinto njengoko kuchaziwe kwiSihlomelo, eziveliswa zaza zabhalwa ngaphambi komhla wesi-2 kuMeyi ka-2024 ngokuhambelana nemigaqo esebenzayo ngaphambi komhla wesi-2 kuMeyi ka-2022 zingaqhubeka zibekwe emarikeni kwaye zisetyenziswe de izitokhwe esele zikhona. ziphelile ukuba zenzelwe izilwanyana ezingavelisi ukutya.

Inqaku loku-3

Ukungena ngamandla

Lo Mmiselo uya kuqala ukusebenza ngomhla wamashumi amabini emva kokupapashwa kwawo kwi Ijenali esemthethweni yeManyano yaseYurophu.

Lo Mmiselo uya kubophelela ngokupheleleyo kwaye usebenze ngokuthe ngqo kuwo onke amaZwe angamaLungu.

Yenziwe eBrussels, nge-1 kaMatshi 2022.

YeKhomishini

Mongameli

Ursula VON DER LEYEN


Iindidi ezishushu